Okategoriserad

Säkra stötdämpande golv anpassade efter rådande normer och förutsättningar.

Besiktning av lekplats

Innan leverans genomförs grundliga tester på produkten för att säkerställa att den lever upp till vår höga standard. Fallskyddstester, HIC utförs i våra produktionslokaler men kan även utföras på plats hos kund.

 

Säkerheten kommer först!

 

Vi på RODECO tycker givetvis att det är viktigt att använda så mycket återvunnit material som möjligt i vår produktion. För att säkerställa att våra produkter inte avger några farliga ämnen eller att barnens säkerhet påverkas väljer vi att inte göra det i våra lekytor. RODECO testar fallskydd och materialet som används löpande för att garantera säkerheten och kvalitén i enlighet med alla gällande direktiv.

 

Vid fall av olyckor tar vi ansvar för våra produkter, hållbarhet och dess säkerhet och vi är noga med att bistå med all vår kunskap och hjälp vid eventuella frågeställningar.

 

 

Kontakta oss