ModPlay

Flera små lekplatser eller en större? Med vårt koncept ModPlay behöver du inte längre välja. Utvecklat för att erbjuda barn och föräldrar nya lekmöjligheter tillsammans och samtidigt erbjuda social distansering. Lekplatserna kan också kombineras för att skapa en stor gemensam lekyta.

Många unika lekmöjligheter

Lekkonceptet ModPlay möjliggör många möjliga lekalternativ. Varje modul är anpassad för att kunna anslutas, expanderas och byggas ut med de andra delarna. Detta gör lek tillgängligt även på platser med brist på utrymme för en större lekplats eller om lekplatsen behöver flyttas till olika platser. Ni kan själva avgöra hur stor – eller liten – ni önskar er lekplats att vara för att i framtiden fortfarande kunna påverka lekplatsens utformning för att bli större och något nytt för att locka till lek och längre besök. Till lekplatserna finns också tillhörande sittbänkar och bord.

 

Fördelarna är många

– Varje modul fungerar som en ensam enhet tillsammans med 25cm breda kanten som går att applicera eller ta bort.

– ModPlay kommer i olika geometriska och organiska former. De geometriska formerna möjliggör att lekplatsen anpassas efter en önskad form för att passa in i sin omgivning. De organiska formerna kan skapa utspridda leköar som kan placeras tillsammans eller avskilt. Självklart kan de olika formerna kombineras

– Som kund behöver du inte köpa en komplett lekplats. Istället kan du köpa en eller flera små moduler och i efterhand utöka antalet eller kombinera för en större lekplats.

– Två unika färgteman, Pretty Candy och Jungle Party. Alla delar inom respektive teman matchar med varann och därför blir det enklare att designa er unika lekplats även om den expanderas vid senare skede.


Bläddra för att se hur de olika koncepten kan ta form.

Pretty Candy

Jungle Party