Okategoriserad

Säkerheten kommer först. Våra lekplatser följer alla rådande regler och normer för barnens säkerhet.

Besiktning av lekplats

Innan leverans genomförs grundliga tester på produkten för att säkerställa att den lever upp till vår höga standard.

 

Säkerheten kommer först!

 

Vi på RODECO tycker givetvis att det är viktigt att använda så mycket återvunnit material som möjligt i vår produktion. För att säkerställa att våra produkter inte avger några farliga ämnen eller att barnens säkerhet påverkas väljer vi att inte göra det i våra lekytor. RODECO testar fallskydd och materialet som används löpande för att garantera säkerheten och kvalitén i enlighet med alla gällande direktiv.

Fördelarna med att använda nytillverkat EPDM granulat jämfört med återvunnet är att produkten utvecklats för det specifika ändamålet både vad beträffar ämnesblandning och kvalitet. Det gör det lättare att veta att gummit överensstämmer med satta specifikationer och standarder, vilket då även möjliggör en säkrare kvalitetskontroll och en mer kontrollerad produktion. Med nytillverkat granulat kommer även fördelen att kunna färga gummit på ett kontrollerat sätt där hänsyn tas till olika miljökrav. Nytillverkat granulat upplevts även ha en större väderstabilitet än återvunnet granulat. Något som möjligen kan tala emot granulat tillverkat av nytt gummi är en något dyrare tillverkningsprocess och därigenom ett något högre slutpris

 

Vid fall av olyckor tar vi ansvar för våra produkter, hållbarhet och dess säkerhet och vi är noga med att bistå med all vår kunskap och hjälp vid eventuella frågeställningar.

 

 

Kontakta oss