VI VET HUR BARN LEKER

Med över 40 års erfarenhet i branschen vet vi hur barn leker och hur leken påverkar deras utveckling. Men en genomtänkt, kreativ och rolig lekplats låter inte bara barnen utvecklas utan även dess närliggande verksamhet. RODECO levererar mer än bara en lekplats – vi skapar en plats som tillgodoser barnens behov av fysisk och mental aktivitet.

Våra ledstjärnor är en trygg och säker lekmiljö. Vi kan konsten att utforma lekmiljöer som är både roliga och säkra – både på land och i vatten. RODECO har genom åren fått gedigen kunskap om barns lek och dess positiva effekter. Ambitionen är att det bakom varje attraktiv mötesplats ska finnas en lekanläggning från RODECO!

 

En lekleverantör att lita på!

På offentliga platser, skolor och köpcentrum byggs idag fler lekplatser än någonsin tidigare. Kraven är hårda. Lekplatsen måste vara väldigt säkra, ha hög hållbarhet och kvalité och rolig att leka i. En modern lekplats ska inte heller berätta för barnen hur de ska leka, det ska barnen själva upptäcka, gärna med sina föräldrar, samtidigt som de utvecklar sin fantasi och motorik.

RODECOs lekmiljöer utvecklas ständigt. Samtidigt introduceras fler och fler värdefulla standarder och regler för att skydda barnen från olyckor. Som tillverkare och leverantör anpassar vi oss alltid till de internationella kraven på säkerhet, material och hållbarhet. I flera aspekter ligger vi före lagstiftningen och utvecklar egna säkerhetslösningar och materialkombinationer. Vi arbetar ständigt med att effektivisera materialanvändningen i vår produktion för att öka återvinningsgraden och vara snällare mot miljön.

Att utveckla lekplatser som både är säkra och roliga är en stor utmaning – men det är något vi har lyckats med på RODECO! Vi tillverkar och levererar upplevelser som sätter fart på fantasin med grundligt testade stötdämpande golv, säkra höjder och godkända material.

 

En plats för lek och utveckling – över hela världen

RODECO är ett internationellt men väldigt personligt företag med basen i Sverige. Våra lekområden och komponenter formges, konstrueras och tillverkas i Åtvidaberg, Östergötland. Härifrån levererar vi helhetslösning för lekplatser och lekmiljöer, framförallt till europeiska länder men även till övriga delar av världen.

 

Säkerhet, kvalitet och design är våra ledord

Hög kvalitet skapar säkerhet och trygga lekmiljöer för barn och även deras föräldrar. Vår produktion är kostnadseffektiv med kvalité och leveranssäkerhet i fokus. Ett lekområde måste alltid anpassas efter besöksantal. Ett stort besöksantal leder till större slitage vilket påverkar produktens säkerhet. Våra produkter är hållbara och av väldigt god kvalitet och bidrar därför inte bara till säkerheten utan även till ett rent och snyggt lekområde.

Alla lekplatser vi utformar och producerar tar hänsyn till regler, standarder och EU-direktiv för att säkerställa barnens trygghet. Lika viktigt är också att följa de miljökrav som ställs på material, produktion och hållbarhet.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001 samt A-klassificerade av SundaHus.

Service och närvaro

Vi har alltid nära och personlig kontakt med våra kunder för ett smidigt samarbete. Vi finns med i hela processen – från design till installation. Vår närvaro och servicenivå är hög.

Vid fall av olyckor tar vi ansvar för våra produkter, hållbarhet och dess säkerhet och vi är noga med att bistå med all vår kunskap och hjälp vid eventuella frågeställningar.

Kontakta vår support