Våra certifieringar

Våra certifieringar visar vårt engagemang för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är en garanti för att vi arbetar enligt de högsta internationella standarderna.

 • ISO 9001 Kvalitetsledning

  Vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001, vilket innebär att vi följer strikta riktlinjer för kvalitetsledning. Denna standard säkerställer att vi levererar produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och att vi ständigt förbättrar våra processer för att öka kundnöjdheten. Vår kvalitetsledning omfattar alla aspekter av vår verksamhet, från produktutveckling till leverans och kundservice.
 • ISO 14001 Miljöledning

  Vår ISO 14001-certifiering visar vårt engagemang för att minimera vår miljöpåverkan. Denna standard innebär att vi systematiskt arbetar med att identifiera och minska miljörisker, spara resurser och främja hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Vårt mål är att bidra till en bättre och mer hållbar framtid.
 • ISO 45001 Arbetsmiljöledning

  Med vår ISO 45001-certifiering prioriterar vi hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Denna standard innebär att vi har implementerat ett effektivt arbetsmiljöledningssystem för att identifiera och hantera arbetsmiljörisker, samt att förbättra våra arbetsmiljöförhållanden. Vi strävar efter att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla våra medarbetare.
 • Forest Stewardship Council ® Certifierade Tapeter

  Vi är också stolta över att erbjuda FSC-certifierade tapeter. FSC-certifieringen visar vårt engagemang för hållbart skogsbruk och miljöansvar. Våra FSC-certifierade produkter följer de riktlinjer som säkerställer att de kommer från ansvarsfullt skötta skogar, vilket bidrar till att bevara skogarna för framtida generationer. Genom att välja våra FSC-certifierade tapeter kan våra kunder vara säkra på att de stöder en hållbar utveckling.
  Vårt certifieringsnummer är FSC® C199174.

Vår miljöpolicy

Hållbarhet är något som genomsyrar hela vår verksamhet. I vår miljöpolicy berättar vi hur vi driver utvecklingen framåt och bidrar till att våra kunder kan göra hållbara val.

Våra certifikat

Vi är stolta över våra certifikat. Det är ett tecken på att våra kunder kan lita på att vi göra rätt val – oavsett om det handlar om miljö, kvalitet eller arbetsmiljö

FAQ

Hur plast kan räknas som hållbart? I vår FAQ-avdelning har vi samlat mängder av frågor och svar som guidar dig i att göra smartare val i hållbarhetsfrågorna.