FAQ

Hållbarhet och Miljö

Hur arbetar Rodeco med att minimera miljöpåverkan?

Vilka material använder ni i era produkter?

Hur hanterar ni avfall och återvinning?

Hur bidrar Rodeco till en hållbar framtid?

Vad gör ni för att främja hållbarhet inom er verksamhet?

Kan jag som kund bidra till hållbarhet genom att välja era produkter?

Är era produkter certifierade enligt några miljömärkningar?

Kvalitet och Certifieringar

Vilka kvalitetsstandarder följer Rodeco AB?

Hur säkerställer ni kvaliteten på era produkter?

Hur kan jag få mer information om era miljö- och kvalitetsinitiativ?

Vår miljöpolicy

Hållbarhet är något som genomsyrar hela vår verksamhet. I vår miljöpolicy berättar vi hur vi driver utvecklingen framåt och bidrar till att våra kunder kan göra hållbara val.

Våra certifikat

Vi är stolta över våra certifikat. Det är ett tecken på att våra kunder kan lita på att vi göra rätt val – oavsett om det handlar om miljö, kvalitet eller arbetsmiljö

FAQ

Hur plast kan räknas som hållbart? I vår FAQ-avdelning har vi samlat mängder av frågor och svar som guidar dig i att göra smartare val i hållbarhetsfrågorna.