Miljöpolicy

På Rodeco är vi engagerade i att minimera vår miljöpåverkan genom hela vår verksamhet. Vi strävar efter att balansera tekniska möjligheter, ekonomisk rimlighet och miljömässig motivation i alla våra insatser.

Efterlevnad av lagkrav:

Vi följer strikt alla relevanta lagkrav och bestämmelser som är direkt kopplade till vår verksamhet

Hållbara materialval:

Genom att kontinuerligt hålla oss informerade om produktutveckling och utbudet på den kemiska marknaden för rå- och insatsvaror, gör vi medvetna materialval som tar hänsyn till både miljö och personalens hälsa.

Effektiv avfallshantering:

Vi strävar efter att minimera mängden avfall och säkerställa att allt avfall källsorteras. Vi återvinner formar och frigolit så långt det är tekniskt möjligt för att spara material och minska avfallsmängden.

Energibesparande lösningar:

Vi arbetar aktivt för att minska vår energiförbrukning genom att implementera energibesparande lösningar både i produktionen och på våra kontor.

Hållbara lösningar

Våra målsättningar

Våra miljömål är specificerade i en handlingsplan som innefattar:

- Minska elförbrukningen

- Minska mängden osorterat avfall

- Minska mängden farligt avfall och farliga ämnen i våra produkter

- Minimera risken för markförorening

- Minska antalet transporter till och från Rodeco

 

Genom att arbeta med dessa mål


Bidrar vi till en hållbar framtid och säkerställer att vår verksamhet har en positiv påverkan på miljön.

Vår miljöpolicy

Hållbarhet är något som genomsyrar hela vår verksamhet. I vår miljöpolicy berättar vi hur vi driver utvecklingen framåt och bidrar till att våra kunder kan göra hållbara val.

Våra certifikat

Vi är stolta över våra certifikat. Det är ett tecken på att våra kunder kan lita på att vi göra rätt val – oavsett om det handlar om miljö, kvalitet eller arbetsmiljö

FAQ

Hur plast kan räknas som hållbart? I vår FAQ-avdelning har vi samlat mängder av frågor och svar som guidar dig i att göra smartare val i hållbarhetsfrågorna.